STAHLS

STAHLS là thương hiệu phân phối vật tư ngành in (decal nhiệt) thuộc tập đoàn STAHL Tập đoàn STAHL (GroupeSTAHL) là nhà sản xuất, phân phối và cung cấp trực tiếp hàng đầu quốc tế trong lĩnh vực in vải tùy chỉnh.

Có trụ sở chính tại Michigan, các chi nhánh và công ty con đa quốc gia của chúng tôi bao gồm: sản xuất truyền nhiệt, cung cấp vật tư in thể thao, sản xuất phim và keo truyền nhiệt, sản xuất thiết bị ép nhiệt, dịch vụ và phần mềm kỹ thuật hình ảnh, phương tiện kỹ thuật số, cấp phép cho chuyên gia hàng hóa và dịch vụ trang trí toàn phần.

WHAT IS GROUPESTAHL?

GroupeSTAHL is a leading international manufacturer, distributor and direct supplier in the field of custom textile printing. Headquartered in Michigan, our multi-national affiliates and subsidiaries include: heat transfer manufacturing, sports printing supplies, heat transfer adhesives and films manufacturing, heat press equipment manufacturing, artwork services and software, digital media, licensed goods specialist and decoration fulfillment services. Website: https://www.groupestahl.com

Last updated