PET Chuyển nhiệt

PET chuyển nhiệt là kỹ thuật in được phát triển bởi Trung Quốc, là một công nghệ được kết hợp giữa Decal chuyển nhiệt và DTG. Giải quyết được một số mặt hạn chế của các công nghệ trước đó.

DTG có chi phí đắt đỏ, phải in trực tiếp lên áo và có thể in được các chi tiết nhỏ nhất hoặc hiệu ứng gradient (màu chuyển sắc), transparent (trong, mờ)

Last updated