Giá B2B

Tổng hợp chung về giá và hoạt động B2B tại Startee

1. Đơn giá lên mẫu được khấu trừ vào đơn giá sản xuất khi khách hàng lên đơn sản xuất theo quy định hiện tại (Không bao gồm chi phí bộ rập (nhưỡng)

2. Đơn giá lên mẫu là đơn giá tổng các hạng mục cần lên mẫu.

3. Đơn giá lên mẫu được duy trì 60 ngày kể từ ngày lên hoàn thành mẫu lần đầu.

4. Mẫu được chỉnh sửa tối đa 3 lần

5. Thời gian sản xuất: Dựa theo sản lượng trong ngày của từng dịch vụ, thời gian chính xác sẽ thông báo lại trước khi tiến hành ký kết hợp đồng - đặt cọc "

Sản phẩm và dịch vụKiểu inĐơn giá lên mẫuĐơn giá sản xuâtKích thước khổ in Tối ĐaThời gian ra mẫuThời gian sản xuất

Dịch vụ in thêu kỹ thuật cao tại Startee

In phun kỹ thuật số DTG Brother GTX cao cấp

500.000 đ

Bảng giá in phun kỹ thuật số DTG Brother GTX cao cấp

35x35cm (14x16inch), 40x46 (16x18inch), 40x52cm (18x21inch)

1-2 Ngày

500 vị trí in 2-4 Ngày

Dịch vụ in thêu kỹ thuật cao tại Startee

In Decal chuyển nhiệt cao cấp

200.000 đ

Bảng giá in Decal chuyển nhiệt cao cấp

40x60cm

1-3 Ngày

500 vị trí in 3-5 Ngày

Dịch vụ in thêu kỹ thuật cao tại Startee

In lưới (In lụa) - Tram:

2.000.000 đ

Tùy theo mỗi thiết kế và số lượng sản xuất

60x90cm

5-7 Ngày

500 vị trí in 7-10 Ngày

Dịch vụ in thêu kỹ thuật cao tại Startee

In lưới (In lụa) khổ ngang 1m6

3.000.000 đ

In lưới (In lụa) khổ ngang 1m6

Ngang 160cm

5-7 Ngày

500 mét 5-7 Ngày

Dịch vụ in thêu kỹ thuật cao tại Startee

In lưới (In lụa)- Đơn sắc Khổ A2

1.500.000 đ

Bảng giá in lưới (In lụa)- Đơn sắc:

Khổ 60x90cm + 3 màu in (Thêm 1 màu + 1000.0000đ)

5-7 Ngày

500 vị trí in 1-3 màu 3-5 Ngày 500 vị trí in 4-8 màu 4-10 Ngày

Dịch vụ in thêu kỹ thuật cao tại Startee

In lưới (In lụa)- Đơn sắc Khổ A3

1.000.000 đ

Bảng giá in lưới (In lụa)- Đơn sắc:

Khổ A3 + 3 màu in (thêm 1 màu + 300.000đ)

3-5 Ngày

500 vị trí in 1-3 màu 3-5 Ngày 500 vị trí in 4-8 màu 4-10 Ngày

Dịch vụ in thêu kỹ thuật cao tại Startee

In lưới (In lụa)- Đơn sắc Khổ AA

500.000 đ

Bảng giá in lưới (In lụa)- Đơn sắc:

Khổ A4 + 4 màu in (thêm 1 màu + 150.000đ)

3-5 Ngày

500 vị trí in 1-3 màu 3-5 Ngày 500 vị trí in 4-8 màu 4-10 Ngày

Dịch vụ in thêu kỹ thuật cao tại Startee

Thêu

500.000 đ

Bán thành phẩm 27.5x68cm

5-7 Ngày

500 vị trí in 1-3 màu 3-5 Ngày 500 vị trí in 4-8 màu 4-10 Ngày

Dịch vụ in thêu kỹ thuật cao tại Startee

In chuyển nhiệt Công nghệ Nhật

500.000 đ

Bảng giá in chuyển nhiệt Công nghệ Nhật

100x160cm

3-5 Ngày

500 mét 5-7 Ngày

Dịch vụ in thêu kỹ thuật cao tại Startee

Phôi Pet KTS

500.000 đ

Ngang 60cm dài theo cuộn

1-3 Ngày

Nhuộm - Wash

Bố cục nhuộm có sẵn

500.000 đ

Nhuộm tẩy Tie dye

Áo thành phẩm

5-7 Ngày

Tùy theo độ khó từng đơn hàng

Nhuộm - Wash

Bố cục nhuộm theo yêu cầu

1.000.000 đ

Nhuộm tẩy Tie dye

Áo thành phẩm

5-7 Ngày

Tùy theo độ khó từng đơn hàng

Sản phẩm

Áo trơn Tshirt và Polo

200.000 đ

Báo giá Áo trơn - Túi tote

5-7 Ngày

500 áo 5-7 Ngày

Sản phẩm

Áo trơn Sweater, Hoodie

500.000 đ

Báo giá Áo trơn - Túi tote

5-7 Ngày

500 áo 7-10 Ngày

Sản phẩm

Túi tote

300.000 đ

Báo giá Áo trơn - Túi tote

5-7 Ngày

500 túi 5-7 Ngày

Bộ rập (nhưỡng) thời trang

Tshirt, Polo

800.000 đ

Tùy theo mỗi thiết kế, loại vải và số lượng sản xuất

5-7 Ngày

Bộ rập (nhưỡng) thời trang

Sweater, Hoodie

1.500.000 đ

5-7 Ngày

Mác theo yêu cầu

Mác dệt

200.000 đ

Tùy theo mỗi thiết kế, loại chất liệu và số lượng sản xuất

5-7 Ngày

5 Ngày

Mác theo yêu cầu

Mác lụa in

300.000 đ

5-7 Ngày

5-7 Ngày

Mác theo yêu cầu

Mác giấy in

200.000 đ

Tùy theo mỗi thiết kế, loại chất liệu và số lượng sản xuất

5-7 Ngày

5-7 Ngày

Mác theo yêu cầu

Thẻ bài

500.000 đ

5-7 Ngày

5-7 Ngày

Last updated