B2B

Khách hàng kinh doanh đặt hàng thường xuyên

Khách hàng B2B tại Startee được định nghĩa như sau:

  • Khách đặt hàng phục vụ mục đích kinh doanh.

  • Phát sinh đơn hàng đều đặn theo tháng.

  • Khách hàng có tên thương hiệu.

  • Hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

Startee cung cấp dịch vụ gia công sản xuất các sản phẩm may mặc theo yêu cầu của khách hàng B2B như may, in và thêu...

Bảng giá B2B được áp dụng với khách hàng B2B, là thang giá gia công, tùy thuộc vào yêu cầu của sản phẩm, Startee dựa trên thang giá vật tư để tính toán chi phí cấu thành sản phẩm. Do vậy, sẽ không có giá fix cứng cho bất kỳ sản phẩm B2B nào.

Khách hàng có thể tham khảo bảng giá niêm yết của một vài nhóm sản phẩm tại Startee. Còn phần lớn kỹ thuật in khác sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác trước để báo giá.

pageGiá B2BpageGiá in DTGpageGiá in Decal NhiệtpageGiá Tie Dye

Last updated