Giá in Decal Nhiệt

  • Khổ decal theo 1 mét: Khổ decal thực tế là ngang 50cm và ngang 60cm, nhưng do căn biên thực tế nên diện tích thực dùng của 100cm là 47x97cm2 và 57x97cm2

  • Đơn giá theo mét: Đơn giá dành cho Khách hàng đặt decal mang về tự ép lên áo. Chưa bao gồm công ép và không bao gồm đơn giá với logo (các hình có kích thước nằm trong khổ chiều ngang 08m và cao 08cm)

  • Đơn giá logo: Áp dụng với nhưng hình in có kích thước tối đa chiều ngang 08cm và cao 08cm

  • Đơn giá theo hình: Chiều cao x Chiều ngang x Hệ số + (n x Đơn giá công ép) Đơn giá tối thiểu 15.000 đ/hình Chiều cao / Chiều ngang: tính theo cm Hệ số: tính theo từng loại decal n : là số vị trí ép Đơn giá công ép: VNĐ

  • Công ép: Mặt trước -mặt sau áo thành phẩm / Bán thành phẩm / Mác cổ thành phẩm: 2.000 đ/ vị trí Tay áo thành phẩm và các vị trí khác: 3.000 đ/ vị tríChi phí ép lên hoàn thiện:

  • Khẩu trang và bán thành phẩm có kích thước tối đa ngang 18cm và cao 18cm: 1.000đ/ vị trí

  • Mặt trước - mặt sau áo thành phẩm / Bán thành phẩm / Mác cổ thành phẩm: 2.000 đ/ vị trí

  • Tay áo thành phẩm và các vị trí khác: 3.000 đ/ vị trí VD: Áo thành phẩm in 3 vị trí Decal STAHL, tay áo 12x12cm2 + sau lưng 35x40cm2 + ngực 25x25cm2 13.000đ + 1 x 3.000 đ + 35x40x167 + 1 x 2.000 đ + 25x25x167 + 1 x 2.000 đ = 358.175 đ"

Loại Decal

Khổ Decal (Dài 100cm)

Đơn giá theo mét

Đơn giá logo

Đơn giá theo hình

STAHL

Ngang 47cm

763.000 đ

13.000 đ

Chiều cao x Chiều ngang x 167 + (n x Đơn giá công ép)

STAHL Silicon

Ngang 47cm

1.395.000 đ

23.000 đ

Chiều cao x Chiều ngang x 306 + (n x Đơn giá công ép)

Trung Quốc

Ngang 57cm

270.000 đ

6.000 đ

Chiều cao x Chiều ngang x 49 + (n x Đơn giá công ép)

Hàn Quốc

Ngang 47cm

375.000 đ

13.000 đ

Chiều cao x Chiều ngang x 82 + (n x Đơn giá công ép)

Bảng chiết khấu dành cho khách hàng theo số lượng trong tháng

Sản lượng cộng dồn trong thángChiết khấu

20 - 250

0%

251 - 500

5%

501 - 1000

8%

1001 - 2500

12%

2501 - 5000

15%

Trên 5001

18%

Last updated