Thêu

Các nhà thêu tại Việt Nam thường sử dụng dòng máy thêu Tajima nhập khẩu Nhật Bản hiện đại với khổ thêu lên tới 275×680mm, có thể thêu được những hình thù phức tạp đòi hỏi kỹ thuật cao và khổ thêu khá rộng.

Màu sắc của hình in sẽ phải điều chỉnh theo màu sắc của sợi chỉ thực tế. Có đến hàng vạn màu chỉ thêu, do đó nhà thêu không bao giờ có đủ màu để đáp ứng cho mọi yêu cầu màu sắc. Nếu số lượng đủ lớn thì nhà thêu hoàn toàn có thể tìm mua màu chỉ riêng.

Sợi chỉ thường được sử dụng thêu máy là sợi chỉ polyester (có thể là tái chế từ vỏ chai nhựa). Đem lại tính bền và mịn.

Số màu thêu trên cùng 1 hình in phụ thuộc vào số kim của máy thêu, có những máy thêu cỡ nhỏ giá rẻ chỉ với 1 kim, cho tới 10+ kim. Sản lượng phụ thuộc vào số đầu thêu của máy đem lại số sản phẩm cùng một thời điểm và tốc độ thêu (số mũi thêu / phút).

Mỗi hình thêu mất khoảng hàng chục phút để xử lý, cho nên việc thêu không hề đơn giản. Ngoài ra phải sắp xếp vải chính xác, cũng như lựa chọn bề mặt vải, nếu mỏng quá sẽ rất dễ rách vải, nát hình thêu.

Để vận hành tối ưu nhất công việc thêu, Startee khuyến cáo đơn hàng từ 50 sản phẩm trở lên, lên kế hoạch sớm trước 10-20 ngày để chuẩn bị màu chỉ cũng như sắp xếp tiến độ phù hợp nhất.

Last updated