Giá in DTG

Bảng giá gia công in DTG - in phun kỹ thuật số tại Startee áp dụng từ năm 2021. Chưa có biến động tăng giá tới thời điểm tháng 7/2022.

Số cc mực (A)

Đơn giá / 1cc mực (B)

Giá (C)

0,5

60.000 đ

30.000 đ

1

40.000 đ

40.000 đ

1,5

34.000 đ

51.000 đ

2

28.000 đ

56.000 đ

2,5

25.500 đ

63.750 đ

3

23.000 đ

69.000 đ

3,5

22.500 đ

78.750 đ

4

22.000 đ

88.000 đ

4,5

21.500 đ

96.750 đ

5

21.000 đ

105.000 đ

5,5

20.500 đ

112.750 đ

6

20.000 đ

120.000 đ

6,5

19.500 đ

126.750 đ

7

19.000 đ

133.000 đ

7,5

18.500 đ

138.750 đ

8

18.000 đ

144.000 đ

8,5

18.000 đ

153.000 đ

9

18.000 đ

162.000 đ

9,5

18.000 đ

171.000 đ

10

18.000 đ

180.000 đ

10,5

17.500 đ

183.750 đ

11

17.000 đ

187.000 đ

11,5

17.000 đ

195.500 đ

12

17.000 đ

204.000 đ

12,5

17.000 đ

212.500 đ

13

17.000 đ

221.000 đ

13,5

17.000 đ

229.500 đ

14

17.000 đ

238.000 đ

14,5

17.000 đ

246.500 đ

15

17.000 đ

255.000 đ

Bảng chiết khấu dành cho khách hàng theo số lượng sản phẩm đặt in trong tháng

Sản lượng cộng dồn trong thángChiết khấu

20 - 250

0%

251 - 500

5%

501 - 1000

8%

1001 - 2500

12%

2501 - 5000

15%

Trên 5001

18%

Diễn giải:

  1. Áo thành phẩm: Áo đã may hoàn thiện (A1 + A2 +...+An)* B + (n-1)*12.000 Vd: Áo in 3 vị trí, Mặt trước 3 cc, mặt sau 2cc, gấu áo trước 2cc (3 + 2 + 2)*19.000 +(3-1)*12.000 = 157.000

  2. Bán thành phẩm: Áo chưa may hoàn thiện (A1 + A2 +...+An)* B Vd: Áo in 3 vị trí, Mặt trước 3 cc, mặt sau 2cc, gấu áo trước 2cc (3 + 2 + 2)* 19.000 = 133.000

Last updated