US Ship Cost

Đây là giá vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam tới tay khách hàng tại Mỹ (không bao gồm đảo). Giá có thể bị phụ thu chênh lệch ở mốc cao hơn nếu kích cỡ hàng hóa không gọn theo công thức tính như sau (Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao) / 5000 Nếu kết quả lớn hơn trọng lượng của mốc sẽ bị phụ thu phí SurCharge

Last updated