Links
Comment on page

US Ship Cost

Đây là giá vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam tới tay khách hàng tại Mỹ (không bao gồm đảo). Giá có thể bị phụ thu chênh lệch ở mốc cao hơn nếu kích cỡ hàng hóa không gọn theo công thức tính như sau (Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao) / 5000 Nếu kết quả lớn hơn trọng lượng của mốc sẽ bị phụ thu phí SurCharge
Trọng lượng (kg)
Giá vận chuyển tận tay
0.1
$4.99
0.2
$6.40
0.3
$7.70
0.37
$8.65
0.45
$9.76
0.55
$12.45
0.7
$15.16
0.9
$17.60
1.1
$20.61
1.35
$23.44
1.5
$26.05
1.8
$29.15
2
$32.30
2.2
$34.57
2.4
$36.97
2.7
$40.38
2.9
$43.32
3.1
$45.59
3.3
$48.50
3.6
$51.90
3.8
$54.84
4
$57.11